OFERTA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA

 

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu  o Program wychowania przedszkolnego „Razem w Przedszkolu" autorstwa  Jolanty Andrzejewskiej; Jolanty Wieruckiej

 

Do realizacji treści programowych wykorzystujemy między innymi metody:

 • Prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej.
 • Kinezjologia edukacyjna Denisona- zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia- „gimnastyka mózgu”.
 • Pedagogika zabawy „Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.
 • Muzykoterapia- obszar edukacji kulturowo- estetyczny; zabawy dowolne, odpoczynek dzieci.
 • Metody aktywne; gimnastyka twórcza R. Labana i K. Orffa, techniki parateatralne (zabawy w teatr).
 • Technika mandali, głównie w zajęciach i zabawach plastycznych.

Pracujemy również w oparciu o programy własne:

 1. Program Adaptacyjny
 2. Program Wychowawczy
 3. Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną
 4. Program pracy z dzieckiem zdolnym
 5. Program edukacji prozdrowotnej
 6. Program „Bezpieczny Przedszkolak”
 7. Program dla dzieci przedszkolnych, rozpoczynających naukę w szkole.