muchomorki i biedronki

Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 17.00

I  7.00 – 9.00

 • schodzenie się dzieci,
 • praca indywidualna z dzieckiem,zabawy z udziałem nauczyciela,
 • zabawy swobodne według zainteresowań,
 • zabiegi higieniczne,
 • śniadanie (godz. 9.00)

II 9.30 - 12.00

(Zajęcia programowe)

 • realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości (praca indywidualna, grupowa, zespołowa),
 • zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali,
 • zabiegi higieniczne,
 • obiad (godz. 12.00)

III 12.30 - 17.00

(Poobiedni relaks)

 • odpoczywanie ze słuchaniem ulubionych bajek,
 • realizacja pomysłów dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe
 • zabiegi higieniczne
 • II danie(godz. 14.30),
 • grupowe i indywidualne formy pracy z dzieckiem (praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych),
 • aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu,
 • kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań),
 • rozchodzenie się dzieci.

 

 Zajęcia dodatkowe

 

Przedszkole proponuje ofertę zajęć dodatkowych, aby jak najlepiej wspomagać rozwój dzieci uczęszczających do naszej placówki

 

 • Rytmika z akompaniamentem i choreografią (dwa razy w tygodniu),
 • Język angielski (trzy  razy w tygodniu),
 • Gimnastyka korekcyjna (jeden raz w tygodniu),
 • Ćwiczenia logopedyczne (trzy razy w tygodniu),
 • Zajęcia taneczne (jed en raz w tygodniu)
 • Basen – nauka pływania ( jeden raz w tygodniu)
 • Ceramika  ( jeden raz w tygodniu )
 • Zumba  ( jeden raz w tygodniu )
 • Spotkania z psychologiem dla dzieci i rodziców.

starszaki

Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 17.00

I  7.00 - 8.30

 • schodzenie się dzieci,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • zabawy z udziałem nauczyciela,
 • zabawy swobodne według zainteresowań,
 • zabiegi higieniczne,
 • śniadanie (godz. 9.00)

II 9.30 - 12.00

(Zajęcia programowe)

 • realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości (praca indywidualna, grupowa, zespołowa),
 • zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali,
 • zabiegi higieniczne,
 • obiad (godz. 11.30)

III 12.30 - 17.00

(Poobiedni relaks)

 • odpoczywanie ze słuchaniem ulubionych bajek,
 • realizacja pomysłów dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe
 • zabiegi higieniczne
 • II danie(godz. 14.00),
 • grupowe i indywidualne formy pracy z dzieckiem (praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych),
 • aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu,
 • kontakty indywidualne z rodzicami (w miarę potrzeb i oczekiwań),
 • rozchodzenie się dzieci.